JF, degut als seus anys d’experiència en projecció, construcció i manteniment de jardins, també ofereix assessorament per al manteniment de jardins: d’empreses, grans finques, o simplement persones
que tinguin inquietuds envers el seu jardí.

- Evaluació - Proposta - Seguiment -

Jardins a les dependències de “Caves Codorniu"