JF porta molts anys cuidant jardins. Una de les seves especialitats és el manteniment periòdic dels mateixos. Per a la qual cosa, ofereix aquests serveis en dues modalitats:

Jardins grans amb extensions de gespa..
Posi’s en contacte amb Rubén Orensanz Tellez

Jardins petits, patis i terrasses..
Pósi’s en contacte amb Francisco Quesada Porras

Manteniment de la terrassa d’un restaurant a Barcelona
Manteniment d'un jardí a San Cugat